MÁY INDATE TỰ ĐỘNG

Lượt xem

: 5412

Mã sản phẩm

: CKC-KK-570 & CKC-KK-

Giá

: Liên hệ


  • Sản phẩm thích hợp:
  • CKC-KK-570: nhan, bao bì giấy  
  • CKC- KK-620: nhan, bao bì giấy, bao bì poly
  • Đặc tính:
  • Số  lượng nhan cần  in có  thể được  thiết  lập  trên bô   đếm trước khi thao tac. Khi đạt đến số lượng đa được  thiết lập, may sẽ tư đông ngưng.
  • Loại mưc khô nhanh được dùng cho  loại nhan hoặc   hôp carton có bề mặt trơn.Cac bô phận  thuôc hệ  thống mưc  in được đặt  trong   
  • hôp khép kín, đảm bảo sư chắc chắn, an toàn và chất lượng cho mỗi lần in.
  • Thích hợp sử dụng cho hôp carton, giấy nhan nhỏ...   

Các sản phẩm khác