MÁY DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG

Lượt xem

: 2630

Mã sản phẩm

: CKC-KK-300

Giá

: Liên hệ


Đặc tính:

  • Tốc đô thể hiện ở khung dưới là tốc đô cao nhất của may (tham khảo), tốc đô thưc tế sẽ được xac định sau khi chúng tôi thử mẫu thưc tế, tốc đô dan nhan trung bình của hẩu hết sản phẩm bằng 80%-90% của tốc đô thể hiện tại khung.
  • Có bốn chiều dài băng tải có thể lưa chọn: 79”(chuẩn) 118’1, 138”, 158”.