MÁY DÁN NHÃN GÓC TRÊN DƯỚI

Lượt xem

: 2234

Mã sản phẩm

: CKC-KK-230

Giá

: Liên hệ


  • Sản phẩm thích hợp:
  • Hôp carton cần dan tem niêm phong ở góc hôp. 
  • Đặc tính:
  • Băng tải có trang bị Encoder tư đông đồng bô hóa tốc đô.
  • Tốc đô băng tải có thể điều chỉnh được.
  • Sensor đọc nhan.
  • Không điều chỉnh khi không có nhân viên kỹ  thuật hoặc không thật sư cần thiết.
  • Sensor đọc nhan điều chỉnh tư đông. 
  • Sensor đọc sản phẩm không điều chỉnh định vị lại khi không thật sư cần thiết.
  •