MÁY DÁN NHÃN DẠNG ỐNG TRÒN

Lượt xem

: 3050

Mã sản phẩm

: CKC-KK-350

Giá

: Liên hệ


Sản phẩm thích hợp:

  • Thích hợp dan nhan đối với cac sản phẩm dạng ống tròn không giữ được ở  tư  thế đứng  : như ống  thuốc  tiêm, viết, pin, son môi v.v.

Đặc tính:

  • Bô phận indate KK-C60 (thiết bị chọn mua). 
  • Mang nạp  liệu  (thiết bị chọn mua)  thiết kế phù hợp cho từng kích thước sản phẩm.
  • Đường kính sản phẩm : 3/8" - 1" (kích thước đặc biệt theo khach hàng yêu cầu).
  • Chiều cao sản phẩm: 5/8" - 5".
  • Tốc đô dan nhan” 150~230 sản phẩm / phút.  
  • Tốc đô dan nhan phụ  thuôc vào kích  thước của sản  phẩm và nhan, tốc đô thưc tế sẽ xac định sau khi thử mẫu.