Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÍNH QUANG
Địa chỉ: 26- 28- 30 Đường số 3, Cx Bình Thới, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3962 2629 Fax: (08) 3962 3980
Email: ckcco@hcm.vnn.vn

Website: ckcpack.com.vn

© 2015 Chính Quang - web design : nina.vn